Aktivity školy na školský rok 2015/2016:

 

September - Jún:

 • Návšteva ZŠ Kežmarská 30, Košice – spolupráca v školskom roku 2015/2016
 • Knižnica – Humenská 9, Košice – spolupráca v školskom roku 2015/2016

September:

 • Jesenná vychádzka do okolia ( 1. a 5. trieda)
 • Návšteva  centa Environmentálnej výchovy – KOSIT  Kokšov Bakša

Október:

 • Minimaratón – v spolupráci s okolitými materskými školami – Košice Západ
 • Spev bez hraníc- Staré mesto Košice
 • Slovo bez hraníc – Staré mesto Košice
 • Jesenná turistická vychádzka do okolia (3. – 5. trieda)
 • Predplavecký kurz (3. – 4. trieda)

November:

 • Planetárium (3. – 5. trieda)
 • Súťaž II. Kolo v predčitateľskej gramotnosti Múdre sovičky, v spolupráci s okolitými materskými školami – Košice Západ

December:

 • Mikuláš
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Košice na Vianoce – Exkurzia mesta Košice v spolupráci s rodičmi (3. – 4. trieda)

Január:

 • Návšteva ZŠ Kežmarská 30
 • Zimná vychádzka do okolia (1.- 5 trieda)

Február:

 • Karneval

Marec:

 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Jarná vychádzka

Apríl:

 • Recitačná súťaž Janka Uličanského
 • Návšteva Kositu
 • Návšteva Jazdiarne

Máj:

 • 50. výročie materskej školy
 • Kreslenie na chodník v rámci mesta Košíc

Jún:

 • Vyhodnotenie projektu "Škôlka ježka Separka"
 • Návšteva Botanickej záhrady