OZNAM!

 

Vážení rodičia,

prevádzka materskej školy od 3. marca 2021 na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva SR a zriaďovateľa školy, mesta Košice Vám oznamuje, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti  materských škôl pokračova v prezenčnej výučbe za rovnakých podmienok, ako mali pri svojom nástupe do školy od pondelka 1. marca 2021.

Takže, prevádzka materskej školy od 3. marca 2021 do 5. marca 2021 je nezmenená.

 

Zmena nastane v pondelok, 08. marca 2021, kedy bude potrebné predložiť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré zverejní Ministerstvo školstva o tom, že obaja rodičia musia pracovať v mieste pracoviska mimo domu (teda nie home office). Len pre tieto deti zákonných zástupcov bude umožnené navštevovať Materskú školu.

Tlačivo bude pre rodičov na web sídle školy po jeho zverejnení Ministerstvom školstva SR.

 

Ak bude zmena, budeme Vás včas informovať.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Čo ponúkame:

Deťom:

 •  farebnú esteticky zladenú materskú školu
 •  rozprávkové triedy, hračky, edukačné pomôcky, triedne pravidlá
 •  miestnosť na pohybové aktivity vybavenú telocvičným náradím a náčiním
 •  kultúrne akcie v priestoroch materskej školy – divadelné predstavenia, hudobné koncerty,  veľkonočné a vianočné trhy, Mikuláša, vianočné  besiedky,vianočný zvonček, stretnutia s  hasičmi a políciou, návštevy hvezdárne, knižnice , karneval, MDD-týžden detskej radosti,  rozlúčka s  predškolákmi a iné
 •  dni športu, "mamka, ocko športuj so mnou"
 •  návštevy ZŠ Kežmarská 30 – telocvičňa, počítačová trieda, 1. trieda
 •  možnosť učenia sa cudzieho jazyka
 • stravovanie s dostatkom ovocia a zeleniny, pitný režim, ochutnávky zdravej výživy

Rodičom

 •  100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
 •  spoluprácu s CPPPaP
 •  spoluprácu so ZŠ Kežmarská 30 , JŠ Užhorodská, mestská knižnica
 •  ústretovosť a ochotu spolupracovať
 • plenárne a triedne rodičovské zasadnutia, otvorené hodiny, kultúrne programy-vianoce, deň matiek, záver roka, stretnutie rodičov predškolákov so zástupcami ZŠ Kežmarská 30, stretnutie s rodičmi novoprijatých detí.
 

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny: