žení rodičia,

po úspešnom testovaní zamestnancov Materskej školy Nešporova 28 a Elokovaného pracoviska Bystrická 34, s výsledkom zdravia všetkých nás, budeme pokračovať obvyklou prevádzkou na škole, ako doteraz.

Dňa 3.11.2020 sa tešíme na všetky deti.

Sme šťastné, že na škole máme bezpečné prostredie, a to závisí od postoja každého z nás, či sme učitelia, alebo rodičia.

 

Vážená mamka, ocko, babka, dedko

a ostatní príbuzní,

myslite na seba, svoje deti a svojich blízkych, ktorí patria do rizikovej skupiny a predchádzajte ochoreniu vo svojom okolí. Zvážte prosím preto prítomnosť na škole, ak ste si vedomý/á, že vo Vašom úzkom rodinnom kruhu je ochorenie, o ktorom viete, alebo tušíte, že je vo vašom okolí.

Bude to od Vás nanajvýš zodpovednosť voči ostatným v materskej škole.

Chráňme si teda zdravie svoje, ale aj zdravie všetkých.

 

Ďakujem za porozumenie.

                                                                                   Riaditeľka Materskej školy

 

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách

 

Základné princípy ohľadom výsledkov testovania pre školy od 1.11.2020:

 

Pozitívny človek:  Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.

 

Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy.

 

Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november).

 

 

 

Čo ponúkame:

Deťom:

 •  farebnú esteticky zladenú materskú školu
 •  rozprávkové triedy, hračky, edukačné pomôcky, triedne pravidlá
 •  miestnosť na pohybové aktivity vybavenú telocvičným náradím a náčiním
 •  kultúrne akcie v priestoroch materskej školy – divadelné predstavenia, hudobné koncerty,  veľkonočné a vianočné trhy, Mikuláša, vianočné  besiedky,vianočný zvonček, stretnutia s  hasičmi a políciou, návštevy hvezdárne, knižnice , karneval, MDD-týžden detskej radosti,  rozlúčka s  predškolákmi a iné
 •  dni športu, "mamka, ocko športuj so mnou"
 •  návštevy ZŠ Kežmarská 30 – telocvičňa, počítačová trieda, 1. trieda
 •  možnosť učenia sa cudzieho jazyka
 • stravovanie s dostatkom ovocia a zeleniny, pitný režim, ochutnávky zdravej výživy

Rodičom

 •  100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
 •  spoluprácu s CPPPaP
 •  spoluprácu so ZŠ Kežmarská 30 , JŠ Užhorodská, mestská knižnica
 •  ústretovosť a ochotu spolupracovať
 • plenárne a triedne rodičovské zasadnutia, otvorené hodiny, kultúrne programy-vianoce, deň matiek, záver roka, stretnutie rodičov predškolákov so zástupcami ZŠ Kežmarská 30, stretnutie s rodičmi novoprijatých detí.
 

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny: