OZNAM!

 

OZNAM K NÁSTUPU DETÍ

od 25.01.2021 – 29.01.2021

Vážení rodičia,

usmernenie k nástupu v nasledujúcom týždni ostáva ako doposiaľ:

Materská škola bude otvorená pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry zdravotníkov, záchranárov, hasičov, policajtov a  pod. a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 

 

Usmernenie v prevádzke MŠ pre rodičov

 

 

Čo ponúkame:

Deťom:

 •  farebnú esteticky zladenú materskú školu
 •  rozprávkové triedy, hračky, edukačné pomôcky, triedne pravidlá
 •  miestnosť na pohybové aktivity vybavenú telocvičným náradím a náčiním
 •  kultúrne akcie v priestoroch materskej školy – divadelné predstavenia, hudobné koncerty,  veľkonočné a vianočné trhy, Mikuláša, vianočné  besiedky,vianočný zvonček, stretnutia s  hasičmi a políciou, návštevy hvezdárne, knižnice , karneval, MDD-týžden detskej radosti,  rozlúčka s  predškolákmi a iné
 •  dni športu, "mamka, ocko športuj so mnou"
 •  návštevy ZŠ Kežmarská 30 – telocvičňa, počítačová trieda, 1. trieda
 •  možnosť učenia sa cudzieho jazyka
 • stravovanie s dostatkom ovocia a zeleniny, pitný režim, ochutnávky zdravej výživy

Rodičom

 •  100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
 •  spoluprácu s CPPPaP
 •  spoluprácu so ZŠ Kežmarská 30 , JŠ Užhorodská, mestská knižnica
 •  ústretovosť a ochotu spolupracovať
 • plenárne a triedne rodičovské zasadnutia, otvorené hodiny, kultúrne programy-vianoce, deň matiek, záver roka, stretnutie rodičov predškolákov so zástupcami ZŠ Kežmarská 30, stretnutie s rodičmi novoprijatých detí.
 

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny: