Propagácia našej Materskej školy v spolupráci s pani Mgr. Monikou Počátkovou

Marketingovou asistentkou pre TV

www.youtube.com/watch?v=FXoFXEZcI2Y&feature=youtu.be

 

Dôležité oznamy

 

Prevádzka MŠ od 2.9.2020

Oznam zákonným zástupcom

Pravidlá Covid-19

Semafor Covid-19

 

 
Blahoželanie: 
 
Naša malá školkarka Miriamka Dobišová vyhrala 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži "Pramienok" v Trstenej v kategórií detí do 6 rokov. Zúčastnila sa s názvom práce: " Vtáčiky v záhrade".  Z Miriamkinho úspechu sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme.
 

 

Zber vrchnákov

Našej MŠ prebieha celoročný zber vrchnákov z pet fliaš. Vrchnáky, prosím, vhadzujte do vopred pripravenej nádoby v dolnej časti budovy. Ďakujeme.