Projekty v školskom roku 2017/2018:

  • Školka Ježka Separka
  • Projekt na rozvoj predčitateľskej gramotnosti: "Hravé písmená"