Rada rodičov:

 

1. Peter Mihok  - predseda - 4. trieda

2. Judr. Veronika Trošanová - členka - 1. tieda

3. Lucia Gašparová - členka - 1. trieda

4. Radoslava Strauszová - členka - 2. trieda

5. Jana Staňová- členka - 2. trieda

6. Ján Habera - člen - 3. trieda

7. Soňa Holubyová - členka - 3. trieda

8. Judr. Zuzana Tóthová - členka - 4. trieda

9. Viera Ruščáková - členka - 5. trieda

10. Erika Fabianová - členka - 5. trieda