Naša materská škola spolupracuje s inštitúciami:

  • Základná škola Kežmarská 30
  • Centrum pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie. Spolupracujeme s Mgr. Janou Pankuchovou.
  • Centrum voľného času
  • Základná umelecká škola - koncerty
  • na pôde našej materskej školy realizujeme vystúpenia Uja Ľuba
  • spolupracujeme s ustanovizňou EDESTA pri výučbe Anglického jazyka prostredníctvom vyškolených lektorov.