Faktúry Február 2015

 
P.č. Dodávateľ čís.
fa
Cena
fa
s DPH
Term.
dod.
splatn. term.
uhr.
spôs.
uhr.
22 Inmedia sro 530503157 318,09 3,2,
2015
5,3,
2015
10,2,
2015
banka
23 Goron sro 150100180 231,76 3,2,
2015
14,2,
2015
10,2,
2015
banka
24 Erik sro 10150668 24,98 3,2,
2015
17,2,
2015
10,2,
2015
banka
25 Erik sro 10150774 33,76 6,2,
2015
20,2,
2015
10,2,
2015
banka
26 Erik sro 10150846 37,3 10,2,
2015
24,2,
2015
10,2,
2015
banka
27 Erik sro 20150524 2,68 10,2,
2015
24,2,
2015
10,2,
2015
banka
28 Hook sro 150100822 12,8 10,2,
2015
17,2,
2015
10,2,
2015
banka
29 Inmedia sro 530503902 239,07 10,2,
2015
12,3,
2015
13,2,
2015
banka
30 Tatranská
mliekáren as
71502997 24 10,2,
2015
12,3,
2015
13,2,
2015
banka
31 Goron sro 150100281 154,52 13,2,
2015
24,2,
2015
13,2,
2015
banka
32 Erik sro 10150947 14,82 16,2,
2015
2,3,
2015
16,2,
2015
banka
33 Erik sro 20150598 10,36 16,2,
2015
2,3,
2015
16,2,
2015
banka
34 Inmedia sro 530504439 129,57 16,2,
2015
18,3,
2015
16,2,
2015
banka
35 Inmedia sro 530504478 123,8 16,2,
2015
18,3,
2015
16,2,
2015
banka
36 Erik sro 10151043 36,31 19,2,
2015
5,3,
2015
20,2,
2015
banka
37 Tatranská
mliekáren as
71505409 24 19,2,
2015
5,3,
2015
20,2,
2015
banka