Faktúry Marec 2015

 
 
P.č. Dodávateľ čísl.
fa
Cena
fa
s DPH
term.
dod.
splatn. term.
uhr.
spôs.
uhr.
38 Jokrim sro 1402015 204,76 2,3,
2015
12,3,
2015
4,3,
2015
banka
39 Goron  150100376 183,32 2,3,
2015
6,3,
2015
4,3,
2015
banka
40 Tatranská
mliekáreň as
71506691 48,01 2,3,
2015
11,3,
2015
4,3,
2015
banka
41 Hook sro 150101361 15,2 3,3,
2015
10,3,
2015
4,3,
2015
banka
42 Inmedia sro 530505672 74,92 4,3,
2015
3,4,
2015
4,3,
2015
banka
43 Inmedia sro 530505742 275,1 4,3,
2015
3,4,
2015
4,3,
2015
banka
44 Erik sro 10151272 30,11 5,3,
2015
19,3,
2015
11,3,
2015
banka
45 Erik sro 20150830 3,9 9,3,
2015
23,3,
2015
11,3,
2015
banka
46 Inmedia sro 530506254 351,97 9,3,
2015
8,4,
2015
11,3,
2015
banka
47 Erik sro 10151397 73,32 11,3,
2015
25,3,
2015
11,3,
2015
banka
48 Inmedia sro 530506929 119,6 16,3,
2015
15,4,
2015
19,3,
2015
banka
49 Erik sro 20150934 2,68 16,3,
2015
30,3,
2015
19,3,
2015
banka
50 Erik sro 10151475 7,8 16,3,
2015
30,3,
2015
19,3,
2015
banka
51 Inmedia sro 530507012 218,92 16,3,
2015
15,4,
2015
19,3,
2015
banka
52 Goron  150100536 136,5 17,3,
2015
24,3,
2015
19,3,
2015
banka
53 Hook sro 150101958 11,2 17,3,
2015
24,3,
2015
19,3,
2015
banka
54 Erik sro 10151541 27,9 18,3,
2015
1,4,
2015
19,3,
2015
banka
55 Tatranská
mliekáreň as
71509149 48,01 19,3,
2015
30,03,
2015
19,3,
2015
banka
56 Inmedia sro 530507993 127,16 24,3,
2015
23,4,
2015
26,3,
2015
banka
57 Erik sro 10151677 43,5 24,3,
2015
7,4,
2015
26,3,
2015
banka
58 Erik sro 20151061 2,68 24,3,
2015
7,4,
2015
26,3,
2015
banka
59 Goron  150100639 157,97 25,3,
2015
3,4,
2015
26,3,
2015
banka
60 Erik sro 10151745 30,36 26,3,
2015
9,4,
2015
26,3,
2015
banka
61 Erik sro 20151112 4,4 26,3,
2015
9,4,
2015
9,4,
2015
banka
62 Hook sro 150102210 3,5 30,3,
2015
6,4,
2015
31,3,
2015
banka
63 Erik sro 10151789 14,76 30,3,
2015
13,4,
2015
31,3,
2015
banka
64 Inmedia sro 530508660 165,12 30,3,
2015
29,4,
2015
31,3,
2015
banka
65 Inmedia sro 530508620 191,77 30,3,
2015
29,4,
2015
31,3,
2015
banka
66 Jokrim sro 2152015 385,81 30,3,
2015
13,4,
2015
31,3,
2015
banka
67 Tatranská
mliekáreň as
71510435 16,8 31,3,
2015
9,4,
2015
31,3,
2015
banka