Triedy:

 

     1. trieda

 


 
     2. trieda

 


  

 

     3. trieda


 

 

     4. trieda

   

     5. trieda

 

 

6. trieda - elokované pracovisko Mestská časť Pereš