1. trieda: 3. - 4. ročné deti

 
 
Učiteľky:
  • Zuzka Zdráhalová - triedna učiteľka
  • Bc. Martinka Grimplíniová - učiteľka