1. trieda: 3. - 4. ročné deti

 
 
Učiteľky:
  • PaedDr. Martuška Hrušková - riaditeľka školy
  • Elka Koritárová - triedna učiteľka
  • Mejka Kavečanská - učiteľka