3. trieda: 3. - 6. ročné deti

 

Učiteľky:
  • Zuzka Zdráhalová - triedna učiteľka
  • Bc. Martinka Grimpliniová - učiteľka