4. trieda: 3. - 6. ročné deti

 

 
Učiteľky:
  • Janka Suchá - triedna učiteľka
  • Bc. Daniela Ferková - učiteľka