5. trieda: 4. - 5. ročné deti

 

Učiteľky:
  • Miška Čepkeová - triedna učiteľka
  • Andrejka Toporová - učiteľka