2. trieda: 3. - 4. ročné deti

 
Učiteľky:
  • PeadDr. Marta Hrušková - riaditeľka MŠ
  • Jana Lojová - triedna učiteľka
  • Valika Palkóová- učiteľka