6. trieda: 3.-6. ročné deti

Elokované pracovisko Pereš s prevádzkou od 7:00 do 16:40 hod.
 
Učiteľky:
Gabriela Šimková - Triedna učiteľka
Mgr. Lucia Magurová -Učiteľka